BlackSeaEstates.net   BlackSeaEstates.net

 
Account Login
Email:

Password:Обяви имот за продан / Sell your property

Advertise your bulgarian property

Достъп до разширенaта страница на Черноморски Имоти имат само служители на фирмата и нашите партньори. Ако имате имот , който искате да продадете моля изпратете ни снимки и колкото е възможно по подробно описание на имота и на околноста където се намира. Описание на селото, местноста, пътищата, наличието на телефонна връзка, железопътни гари и т.н. Колкото повече информация имаме за имота толкова по-бързо ще намерим клиент за него. Моля да ни изпратите и  копие от нотариалния акт.

Изпратете е-маil на: office@blackseaestates.net

The log in facility on the left is for our employees and agents participating in the Black Sea Estates network only.

If you have a property for sale or rent please contact us via e-mail sending us as much relevant information and pictures as possible, helping us to provide potential buyers with quick answers to their questions. Please send us copy of the deeds of the property so we can check ownership, rights to sell, etc.

Е-mail us at: office@blackseaestates.net